điện thoại:02743990071-0389778206

sản phẩm ngũ kim

CHỈ MAY BAO

CHỈ MAY BAO

 • ➢ CHỈ MAY BAO

  Dành cho tất cả loại máy

   • 1 lốc gồm 5 cuộn
   • 1 cuộn 2 gam

  ➢ Ứng dụng:

   • Chỉ may bao dùng để may bao bì xi măng,thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, lúa gạo.....

Copyright © 2018 công ty cao vạn