sản phẩm ngũ kim

CHỈ MAY BAO

CHỈ MAY BAO

➢ CHỈ MAY BAO

Dành cho tất cả loại máy

1 lốc gồm 5 cuộn
1 cuộn 2 gam
➢ Ứng dụng:

Chỉ may bao dùng để may bao bì xi măng,thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, lúa gạo.....

Copyright © 2018 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM DV CAO VẠN